01/04 1390

راه اندازی دومین کلاس ورزشی

راه اندازی دومین کلاس ورزشی

دومین کلاس ورزشی مخصوص مربیان ، پرسنل و قرآن پژوهان مؤسسه راه اندازی شد.

 

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی قرآنی بشرای وحی ، كلاس آمادگی جسمانی با حضور استاد مربوطه، به صورت هفتگی و رايگان، بعد از كلاس‌های قرآن (مخصوص مربيان و قرآن‌پژوهان مؤسسه) در پایگاه باغ شمیران پا برجاست.

به دليل اهميت ورزش و با توجه به نياز جسمی و روحی انسان به اين امر، در سال 1387 نيز با رايزنی‌های انجام شده يكی از سالن‌های ورزشگاه شهدای دارآباد، در هفته دو جلسه به صورت رايگان در اختيار اساتيد، پرسنل و قرآن‌پژوهان خانم مؤسسه بشرای وحی گذاشته شد تا تحت نظارت اساتيد مجرب به ورزش های آمادگی جسمانی بپردازند كه خوشبختانه اين كلاس‌ها همچنان ادامه دارد.