10/06 1392

تصاویر کلاس توجیهی معلمان حفظ مؤسسه در خصوص تدریس مجازی


DSC03225.jpgDSC03212.jpgDSC03226.jpgDSC03224.jpgDSC03213.jpgDSC03221.jpgDSC03217.jpgDSC03227.jpgDSC03232.jpgDSC03211.jpgDSC03220.jpgDSC03215.jpgDSC03219.jpgDSC03216.jpgDSC03222.jpgDSC03210.jpgDSC03228.jpgDSC03208.jpgDSC03209.jpgDSC03207.jpg

 


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.