11/11 1392

تصاویر کارگاه آموزشی لوح محفوظ بشرای وحی

تصاویر کارگاه آموزشی لوح محفوظ بشرای وحی

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی قرآنی بشرای وحی؛ امروز دومین جلسه آموزشی نحوه استفاده از نرم افزار لوح محفوظ توسط کارشناس موسسه در محل کارگاه آموزشی نمایشگاه دستاوردهای موسسات قرآنی کشور برگزار گردید. گفتنی است جمعی از علاقمندان به حفظ قرآن کریم و نیز مدیران موسسات قرآنی حاضر در نمایشگاه در این جلسه حضور داشتند. ضمناً در پایان جلسه سوالاتی در مورد نرم افزار پرسیده شد که به پاسخ دهندگان جوایزی اعطا گردید.


DSC_0132.jpgDSC_0199.jpgDSC_0188.jpgDSC_0198.jpgDSC_0204.jpgDSC_0178.jpgDSC_0184.jpgDSC_0203.jpgDSC_0189.jpgDSC_0175.jpgDSC_0152.jpgDSC_0142.jpgDSC_0155.jpgDSC_0159.jpgDSC_0160.jpgDSC_0163.jpgDSC_0153.jpgDSC_0135.jpgDSC_0145.jpgDSC_0167.jpgDSC_0157.jpgDSC_0162.jpgDSC_0148.jpgDSC_0141.jpgDSC_0172.jpgDSC_0161.jpgDSC_0154.jpgDSC_0165.jpgDSC_0149.jpgDSC_0137.jpgDSC_0156.jpgDSC_0158.jpgDSC_0169.jpgDSC_0151.jpgDSC_0139.jpg


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.