04/23 1395

آغاز طرح آیه های همدلی تابستان 1395

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی قرآنی بشرای وحی؛ طرح آیه های همدلی با موضوع حفظ و مفاهیم سوره مبارکه حجرات در تابستان 1395 آغاز شد. علاقمندان می توانند جهت شرکت در طرح مذکور پس از مطالعه دستورالعمل مربوط به طرح، نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام نمایند.

آغاز طرح آیه های همدلی - حفظ و مفاهیم سوره مبارکه حجرات

 

پیوست ها:
فایلتوضیحاتحجم فایل
دانلود این فایل (DastoorolamaleTarheAyehayeHamdeliSale1395.pdf)دانلود با لینک مستقیمدستورالعمل طرح آیه های همدلی - حفظ و مفاهیم سوره مبارکه حجرات281 kB
دانلود این فایل (QaraatiTafsireNoorSoore49.pdf)دانلود با لینک مستقیمتفسیر سوره حجرات - استاد قرائتی370 kB
دانلود این فایل (1.ListeMoasesateBargozarkonande.xls)دانلود با لینک مستقیمفرم شماره 1 - لیست موسسات برگزارکننده57 kB
دانلود این فایل (2.ListeAfradeShekatKonande.xls)دانلود با لینک مستقیمفرم شماره 2 - ليست افراد شركت كننده در طرح54 kB
دانلود این فایل (3.FormeNatayejeForm.xls)دانلود با لینک مستقیمفرم شماره 3 - لیست نتایج آزمون پایانی46 kB
دانلود این فایل (4.FormeMoshakhasateMoasesateMojrieTarh.xls)دانلود با لینک مستقیمفرم شماره 4 - مشخصات كليه موسسات مجری طرح49 kB
دانلود این فایل (5.FormeGozaresheMali.pdf)دانلود با لینک مستقیمفرم شماره 5 - گزارش مالی191 kB