03/20 1393

تصاویر کارگاه تحلیل سیاسی 93

کارگاه تحلیل سیاسی 93

تصاویر مربوط به کارگاه تحلیل سیاسی که در پایگاه فدک موسسه فرهنگی قرآنی بشرای وحی برگزار شد در زیر قابل رویت می باشد.


1.jpg7.jpg6.jpg9.jpg8.jpg4.jpg5.jpg3.jpg


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.