07/29 1391

تربيت معلم مفاهيم قرآن كريم سطح 1

مدت دوره : 79 جلسه آموزش حضوری و 8 ساعت آموزش غیرحضوری

موارد آزمون كتبي : قرائت سطح 3 ( فصيح خواني ) ، كتاب مفاهيم مجلدات 7 ، 8 و 9 تأليف مسعود وكيل

موارد آزمون شفاهي : قرائت سطح 3 ( فصيح خواني )

محتوای آموزشی : روش تدریس ترجمه و مفاهیم قرآن کریم ، آشنایی با علوم قرآنی ، فنون معلمی و روانشناسی تربیتی ، آموزش عربی (1) صرف و نحو ، احکام عمومی و قرآنی ، اخلاق و تربیت اسلامی ( اخلاق معلمی )

شرايط اختصاصي : دارا بودن گواهي پايان دوره قرائت قرآن كريم سطح 3 ( فصيح‌خواني ) ، ترجمه و مفاهيم قرآن كريم سطح 4 ، مشروط به اينكه نمره اخذ شده در آزمون‌ پاياني 16 از 20 باشد يا قبولي در آزمون هاي ورودي معادل

تبصره : در شرايط يكسان افرادي كه داراي گواهينامه قرائت قرآن كريم سطح 4 مي‌باشند در اولويت خواهند بود

تذكر 1 : داوطلباني كه از زمان صدور گواهينامه ایشان بيش از 2 سال سپري شده باشد مي‌بايست در آزمون های معادلِ آزمون هاي پاياني ( دوره‌هاي قرائت قرآن سطح 3 ) شركت نمايند

تذكر 2 : در شرايط مساوي ، اولويت ها بر اساس ملاك هاي زير تعيين مي‌گردد :